Migraine

Hoofdpijn is het bekendste verschijnsel van migraine maar er horen diverse andere verschijnselen bij. Deze verschijnselen of symptomen komen bij een migraine aanval vaak in drie fases opzetten. In de eerste fase zijn er verschijnselen zoals rusteloosheid, geeuwen, je heel koud of heel warm voelen, overgevoeligheid voor licht, geluid of geuren en verlangen naar bepaalde voedingsmiddelen. 
In de tweede fase krijgen mensen vaak last van verschijnselen zoals het zien van lichtflitsen, vlekken voor de ogen zien, een verdoofd gevoel, tintelingen, misselijkheid en overgeven.
In de derde fase ervaren mensen die aan migraine lijden een zeer sterke hoofdpijn. Meestal treedt deze hoofdpijn aan één kant van het hoofd op.

Oorzaken
Tot op heden is er geen oorzaak gevonden voor migraine. Ik denk dat die ook nooit gevonden gaat worden. Zo is er bijvoorbeeld ook geen directe oorzaak voor een weersomslag aan te geven; vele oorzaken spelen hierbij samen een rol. Zo zou het ook bij migraine kunnen zijn. 

Behandeling van migraine
Dat er niet één oorzaak voor migraine is, betekent niet dat er niets aan gedaan kan worden. We kunnen de verschillende losse oorzaken aanpakken (zoals bijvoorbeeld het losmaken van littekens als die er zijn) en we kunnen ons daarnaast richten op de behandeling van het geheel met craniosacraal therapie.