Onderzoek

Vraaggesprek
Het doel van het onderzoek is het opsporen van de oorzaak van uw klachten. Hiervoor is het nodig om te weten wat uw klachten zijn, of de klachten toenemen of afnemen en of ze zijn ontstaan door een aanwijsbare oorzaak of juist zonder eenduidige reden zijn begonnen. Ook is het belangrijk om te weten welke klachten u in het verleden heeft gehad en wat er mogelijk al aan gedaan is. Ook relevant zijn de uitslagen van aanvullend onderzoek zoals bloedonderzoek, röntgenfoto’s, MRI, kijkoperaties etc.

Lichamelijk onderzoek
Na het vraaggesprek volgt het lichamelijk onderzoek. Er wordt gekeken naar uw algemene beweeglijkheid en houding. Daarna wordt verder gegaan met het lokale onderzoek van de spieren en de beweeglijkheid van de gewrichten. De stand en beweeglijkheid van het gehele lichaam wordt gebruikt om onderliggende verbanden en oorzaken aan elkaar te koppelen. Er zal dus niet enkel lokaal onderzocht worden, daar de oorzaak van de klacht vaak niet op de plaats te vinden is waar de pijn zich bevindt.