Tarieven

Ik werk zonder contract met zorgverzekeraars waardoor er zonder beperkingen kan worden behandeld. De redenen hiervoor:
- Holistische, complementaire therapieën vallen niet onder de noemer fysiotherapie.
- Er gaat geen kostbare tijd verloren aan administratieve verplichtingen die geen toegevoegde waarde hebben.

Ik zorg natuurlijk wel dat er een goed dossier van u wordt bijgehouden, zodat ik precies weet wat uw klachten zijn en welke behandeling er is gegeven.

De factuur kan worden ingediend bij uw zorgverzekeraar. Het percentage en de hoogte van het bedrag dat wordt vergoed, hangt af van de zorgverzekeraar en het pakket dat u heeft afgesloten. Gemiddeld krijgt iemand met een aanvullende verzekering tussen de 70% en 100% vergoed.

Behandeling Duur Prijs *
Intake, onderzoek en eerste behandeling 60 minuten € 75
Behandeling 60 minuten € 75
Behandeling lang 75 minuten € 90
Behandeling kort 30 minuten € 40

* Fysiotherapie is niet btw-plichtig, de bedragen die in de tabel staan worden daarom niet verhoogd met de btw.