Holistische manuele therapie

Manuele therapie, bijvoorbeeld de opleiding aan de SOMT, wordt gegeven door een speciaal opgeleide fysiotherapeut. Een manueel therapeut heeft speciale vaardigheden geleerd waarmee hij gewrichten kan losmaken. Hij zorgt er als het ware voor dat de gewrichten beter sporen: de wielen van een trein worden als het ware preciezer op de rails gezet waardoor het geheel weer soepeler loopt. Hierdoor neemt pijn af en wordt de beweeglijkheid van een gewricht beter.
Een onderdeel van manuele therapie is het zogenaamde ‘kraken’, ook ‘manipuleren’ genoemd. Men spreekt vaak van kraken omdat er een soms een knappend of krakend geluid wordt veroorzaakt doordat het gewricht met een snelle beweging los wordt gemaakt. Bij het manipuleren van de nek is er een minimaal risico op bijwerkingen. Om dit risico te minimaliseren dient er eerst een goede screening en voor-onderzoek plaats te vinden om deze risico's te minimaliseren. Meestal kunnen gewrichten van de nek en rug zonder manipulaties losgemaakt worden met geleidelijk uitgevoerde mobilisaties. Dit geldt ook voor andere gewrichten in het lichaam.

Indicaties
Manuele therapie kan ingezet worden bij alle gewrichtsklachten maar de manueel therapeut is bij uitstek de specialist bij rugpijn, nek- en hoofdpijn, kaakklachten en bij pijn in de schouder of heupklachten. Vaak wordt manuele therapie gecombineerd met fascie therapie en medical taping

Er zijn twee aanvullende manuele therapieconcepten waar ik goede resultaten mee boek:

McKenzie therapie

Dit is een vorm van manuele therapie. De volledige naam voor het McKenzie concept is Mechanische Diagnose en Therapie (MDT) en is in de jaren vijftig ontwikkeld door Robin McKenzie, een fysiotherapeut uit Nieuw Zeeland. Er wordt sindsdien voortdurend gewerkt aan de ontwikkeling en wetenschappelijke fundering. Bij McKenzie therapie wordt eerst bepaald welke bewegingen van invloed zijn op de klachten, vervolgens wordt vastgesteld welke oefeningen en adviezen voor het dagelijks leven gegeven kunnen worden.

Behandel zelf je rug of nek: door middel van McKenzie oefeningen kun je ook zélf je klachten verhelpen. Door gerichte ‘richting specifieke’ oefeningen te doen kunnen klachten snel verdwijnen. Richting specifieke oefeningen zijn oefeningen waarbij je je rug of nek gedurende de dag regelmatig in één bepaalde richting beweegt, bijvoorbeeld naar achteren, in de strekrichting, of naar voren, in de buigrichting. Bij de McKenzie methode zijn het in eerste instantie jouw eigen activiteiten en oefeningen die voor verbetering zorgen. Indien nodig zijn er verschillende handgrepen (manuele behandeling) om verder herstel te realiseren.

Indicaties
McKenzie therapie kan ingezet worden bij rug- en nekklachten maar ook bij klachten van andere gewrichten in het lichaam.
Het blijkt dat bij 80% van de rug- en nekklachten McKenzie oefeningen effectief zijn. 

Manuele therapie volgens Mulligan

Deze methode van manuele therapie volgens Mulligan is net als andere manuele therapie methodes gericht op de gewrichten en op de nek en rug. Kenmerkend voor deze methode is dat de patiënt zelf een bepaalde beweging maakt in het pijnlijke gewricht. De therapeut stuurt het gewricht dan zo bij dat deze pijnlijke beweging pijnvrij wordt. Het idee hierachter is dat de klachten worden veroorzaakt doordat het gewricht of de wervelkolom niet helemaal goed ‘spoort’. Dit is te vergelijken met de wielen van een trein die net niet helemaal goed op de rails staan. Als de trein rijdt lopen de wielen stroef en piept en kraakt het. Soms kunnen de vonken er van af springen wat ik een mooie metafoor vind voor de pijn die iemand heeft als zijn gewricht niet goed spoort.
De methode is erg effectief en heeft snel resultaat bij gewrichten die niet helemaal goed lijken te sporen.
Bij een tenniselleboog (pijn aan de buitenkant van de elleboog) en bij een golferselleboog (pijn aan de binnenkant van de elleboog) werkt deze methode meestal erg goed.
Ook bijvoorbeeld bij pijn aan de voorkant van de knie (de zogenoemde patellofemorale klachten) is de behandeling effectief en kan eventueel worden ondersteund met tape.